top of page
Huskyrkjer momentum

Me møtes  jevnleg i heimane for å dela liv, søka Gud og utvikla vår tru på Han i fellesskap.

 

Her blir me utrusta, inspirert og oppmuntra av kvarandre, og me får venner som hjelper oss gjennom livets "ups and downs."

 

Me trur at slike fellesskap er livsviktige fellesskap i livet som kristen.

 

Er du interessert i å bli med i eit  fellesskap, så ta kontakt med her.

bottom of page