top of page

OM OSS

Kven er vi

Me er ei forsamling knytta til Normisjon, lokalisert på Vigrestad. Forsamlinga består av mange små fellesskap, som Huskyrkjer, Smågrupper og Gjeng..

 

Alt starter her:

"For så høgt har Gud elska verda, at han gav sin son, den einborne, for at kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

(Fra bibelen, Johannes 3,16)

kva er oppdraget

Forsamlinga har opplevd å vera kalla til generasjonane som kjem og å møta generasjonen me lever i på ein relevant måte.

"Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar. Døyp dei til navnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå eg er med dykk alle dager så lenge verda står"

(Frå bibelen: Matteus 28, 19-20)

bottom of page