top of page
om momentum

Momentum er Norkirkens ungdomsarbeid. Momentum møtes i smågrupper/huskirker annenhver uke og til storsamling/ ungdomsmømte på misjonshuset fredager i partallsveker. Du er velkommen!

Visjon: Fordi Han har elskA oss fYrst vil ME... 

-VErA eIt levAnde fellesskap Kor ungdommAr møtAr Jesus og bygjer eIn nær og varig relasjon til HaN


-VErA eIt inkluderAnde fellesskap der KvAr enkelt blir sett, og får mulighet til å blomstrA.


-UtrustA ungdom til disiplAr og TIL Å GJERA disipLAR


-VisA Guds godhet til våre omgivelsAr

KVIfor heiter me Momentum?

ME YnskJer å vErA eIt fellesskap som blir bevegA av Gud, i relasjon til HaN. Når ME samAn søkJer HaN og lar oss bevegA av HaN, så vil det bevegA deI rundt oss. Guds kjærlighets kraft skal få virkA i og gjennom oss.

«ME elsker fordi Han elskA oss fYrst» 1.Joh 4.1

bottom of page