tilsette

Forsamlingsleiar

Leiar for leiarskap, leiaroppfølging, undervisning og huskyrkjeleiar.

Ketil Stokkeland

Lovsong og familie

Ansvar for lovsongsteam, Gjeng, foreldrekurs og samlivskurs. Huskyrkjeleiar.

Line Marie Løge

Ungdom og lovsang

Pastoralt ansvar for Momentum, undervisning og lovsangsutvikling.

Johan Hølland

Please reload

Mobil: 91780459
Mobil: 97163722
mobil: 97068687