top of page

bety ein forskjell

Jesus sitt liv forandra omgivelsane!

Menneske, situasjoner, kulturer og verdier blei påvirka av hans liv og lære.

Norforsamlinga Vigrestad er og opptekne av å bety ein forskjell, lokalt og globalt.

Samlivskurs

Norforsamlinga har nå i mange år drevet samlivskurset "kvelder om å være 2"

Me opplever at dette samlivskurset er eit godt redskap for parforholdet, der ein får god hjelp til å bygga sterkt samliv og handtera utfordringar. 

Ein god service på samlivet som me anbefalar alle par.

Ønsker du å bli med?

Foreldrekurset 

Foreldrekurset blei starta for fyrste gong våren 2016.

Kurset består av måltid, undervisning (på dvd) og gruppesamtale der du får snakke om de ulike temaene og dele av erfaringene med andre som har barn på samme alder.

 

Kurset arrangeres sammen med Imf Rogaland

Tunisia

Me er og så heldige å få vera med som støttepartnere til organisasjonen Friends of Tunisia som familien Mari og Njål Haugand driv i Sousse.

 

Gjennom denne organisasjonen får me vera med å prege samfunnet og gje vidare gode verdiar til folket i Tunisia.

Me satsar på å besøke prosjektet ein gong i året, ta kontakt om du er ineressert. Du kan og følgje Friends of Tunisia på facebook. 

Me er så heldige å få lov å vera ein støttepartner for "Historymakers" 

Dette er eit internat i Phnom Penh, der studenter med ein bakgrunn som gjer det vanskeleg å klara studietida økonomisk, kan bu.

Her blir dei ein del av menighetsarbeid og eit flott fellesskap.

Me arrangerer årleg en tur til Kambodsja hvor vi blant annet besøker Historymakers. Er du interessert i å bli med, så ta kontakt med oss. 

bottom of page