top of page

Acerca de

VIL DU BLI MEDLEM?

Det er en glede å være en del av et større fellesskap – en storfamilie i troa på Jesus. Alle er alltid velkomne til oss på besøk, men det å tilhøre og ta aktivt del i menighetslivet, tror vi er veldig verdifullt og viktig. Vi har rom for deg. Uansett hvor du er i livet, vil vi alltid ønske deg velkommen til å bli en del av menigheten.

Ønsker du å bli en del av Norkirken Vigrestad?

Du er hjertelig velkommen! Som menighet ønsker vi å legge til rette for at våre medlemmer

 • Skal oppleve å ta del i større familie – et fellesskap der en hører til

 • Skal får forkynnelse og undervisning som er rotfestet i Guds ord og som utfordrer og inspirerer til et liv i tro og tjeneste

 • Skal bli utfordret til tjeneste og medarbeiderskap i en menighet som ønsker å gi evangeliet om Jesus videre

 

Som medlem ønsker vi at du skal

 • se deg selv som en deltaker og familiemedlem, ikke som en tilskuer.

 • dele menighetens tro og visjon, delta i tilbedelse og undervisning i Guds ord, og tjene menigheten og våre medmennesker i kjærlighet, slik at flere kan bli kjent med Jesus

 • engasjere deg i menighetens arbeid og ta aktivt del i fellesskapet

 • være med på å bære menigheten økonomisk ved å etablere en fast givertjeneste

 

Hvordan blir jeg medlem?

Registrer dere i skjema nederst på denne siden. Dere vil da bli kontakta av en av lederne i menigheten.

Givertjeneste

Vi vil oppmuntre deg som er medlem til å være med som fast giver. For å drive arbeidet, er vi avhengig av at menighetens medlemmer bidrar økonomisk. Ved å bidra økonomisk får du ikke bare investert i det arbeidet vi nå har, men du får betyr en forskjell og investere i generasjonene som kommer etter. Dersom du velger å gi fast til Norkirken, gir det oss en større mulighet til å planlegge økonomien, skape stabilitet og forutsigbarhet til oss som menighet, samt gjøre langsiktige investeringer mulig, slik at vi kan velsigne enda flere gjennom arbeidet.

 

Obs: Som fast giver får du også fratrekk på skatten på gitt beløp.

 

Hvordan bli fast giver

Gå inn i din nettbank, og legg inn fast trekk ved å gå til «faste betalinger». Legg inn kontonr 33352074506 og velg fast beløp. Merk gjerne med navn og «Fast giver» i feltet «melding».

Trenger du hjelp? Kontakt Lars Ove Løge: lovel@online.no

 

Har du andre spørsmål eller ønsker kontakt, send mail til johan@norkirkenvigrestad.no eller ring 97068687.

 

Du er hjertelig velkommen til Norkirken Vigrestad, vi ber om at du vil bli rikt velsignet gjennom vårt fellesskap.

Bli medlem

Registrer deg her om du ønsker å bli medlem

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page