momentum

fredag partalsveker

Fredag i partalsveker har Momentum sitt faste møtepunkt :-) 

Her samlast me vanlegvis i hovedsalen fyrst, for så gå opp på loftet til sosialt lag etterpå.

Kl.20:00 - 23:30

momentum

weekend

I november reiser me på weekend i lag :-)

Me har dei siste åra reist til Kvinatun.

Her har me godt sosialt lag, leiker, god mat, møter og underhaldning.

Her bygger me nye relasjoner både med Gud og kvarandre :-)

momentum

impuls

Kvart år i januar reiser me på IMPULS i IMI kirka i Stavanger :-) 

Her er det knallbra møter, nydeleg lovsang, dans, konserter og seminar.

Me bur på hotell og koser oss med gode måltid.