VELKOMMEN TIL

NORFORSAMLINGA VIGRESTAD

Norforsamlinga Vigrestad består av mange små fellesskap.

Det er ein viktig verdi for oss å samlast i heimane, dela måltid, knytta relasjoner, lytta, be og lesa bibelen i lag!

Me samlast i huskyrkjer, smågrupper og gjeng. 

Vanlegvis kvar andre veke.

Me reiser og på tur i lag. Forsamlingsweekend, Menn heilt på tur, kvinneweekend og weekend for MOMENTUM.

EIN STOR

FAMILIE

Nærhet til Jesus 
nærhet til kvarandre
nærhet til omverda
 

Har du nyleg flytta? 

Kjenner du ikkje så mange der du bur?

Har du lyst å møta nye menneske?

Saknar du ei forsamling eller menighet å tilhøyra?

 

Då er du er hjerteleg velkommen til eit av våre møtepunkt framover!