små fellesskap

Det er ein viktig verdi for oss å samlast i heimane, dela måltid,

knytta relasjoner, lytta, be og lesa bibelen i lag!

Me samlast i huskyrkjer, smågrupper og gjeng. 

Vanlegvis kvar andre veke.

2 gonger i semesteret har me storsamlingar for alle småfellesskapa.

Me samlast då på Vigrestad Misjonhus

Me har måltid, deler frå livet, ber for kvarandre, tek imot undervisning og les bibelen ilag

NORFORSAMLINGA VIGRESTAD

917 80 459

Lyngblomen 5

4362 Vigrestad

  • White Facebook Icon