småfellesskap

Det er ein viktig verdi for oss å samlast i heimane, dela måltid,

knytta relasjoner, lytta, be og lesa bibelen i lag!

Me samlast i huskyrkjer, smågrupper og gjeng. 

Vanlegvis kvar andre veke.

2 gonger i semesteret har me storsamlingar for alle småfellesskapa.

Me samlast då på Vigrestad Misjonhus

Me har måltid, deler frå livet, ber for kvarandre, tek imot undervisning og les bibelen ilag