top of page

småfellesskap

Det er ein viktig verdi for oss å samlast i heimane, dela måltid,

knytta relasjoner, lytta, be og lesa bibelen i lag!

Me samlast i huskyrkjer, smågrupper og gjeng. 

Vanlegvis kvar andre veke.

2 gonger i semesteret har me storsamlingar for alle småfellesskapa.

Me samlast då på Vigrestad Misjonhus

Me har måltid, deler frå livet, ber for kvarandre, tek imot undervisning og les bibelen ilag

bottom of page