nærhet til jesus - nærhet til kvarandre - nærhet til omverda

Ny nettside

Vi hobber for tiden med å bygge en ny og oppdatert nettside. Den skal etter planen være klar iløpet av høsten 2015.


samling sundag 06.04.2014

Velkommen til samling på søndag!

Ta del i nattverden, lovsongen og fellesskapet!!

Me får besøk av Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI kyrkja.

Han skal dela litt ut frå tema "JESUS og anerkjennelse"

Kollekten denne søndagen går til KPK Ukraina. Me skal få litt innblikk i kva som skjer i Ukraina, og korleis KPK og arbeidet

Kaffi og snacks fra kl 19:15


sundag 2.mars kl 1930:

Me får besøk av Irene Cave, ei dame med STORT hjerte som fleire frå Vigrestad har fått lov å bli litt kjent med. Ho skal dela litt ut frå tema "JESUS og anerkjennelse" Ta del i nattverden, lovsongen og fellesskapet!

Last Updated on Thursday, 27 February 2014 16:45

Misjon og sånn...Torsdag, fredag og lørdag denne veka blir det møtepunkt med fokus på Kambodsja og leirarbeid/horve!


Torsdag - denne kvelden får me eit møte med "History Makers" som er Norforsamlinga sitt misjonsprosjekt i Kambodsja. Det blir måltid etter samlinga, med Quiz ut fra det som har blitt delt denne kvelden. Samlinga starter kl.19:30


Fredag - denne kvelden vil Vigrestad Soul Children og Thomas Thesen vera med oss. Thomas er leder for Acta - barn og unge i Normisjon. Basar og litt servering står også på programmet.
Samlinga starter kl.19:00


Lørdag - Unges med besøk av Sondre Høysæther, og eit møte med menneskehandelen som foregår i Kambodsja.
Denne samlinga starter kl.20:00

Velkommen!!


Last Updated on Tuesday, 18 February 2014 07:26

Årsmøte

Tirsdag 4.mars kl.19:30

Årsmøte er kvelden der me ser litt tilbake på året som har vore, og drømmer i lag om det som skal koma!

Ellers er dette den viktigaste kvelden i forhold til vegval framover...
Korleis trur du Gud ser for seg Normisjon på Vigrestad framover?
Korleis trur du Gud vil nå ut blant alle nye innbygger i Stokkelandsmarka?
Dette er mellom anna noko av det me skal samtala om denne kvelden :-)

Me skal få bety ein forskjell, kom og hjelp oss med stega FOROVER!

Opent for alle! Kun medlemmer kan stemma.

Last Updated on Friday, 14 February 2014 08:50

Page 1 of 11

Velkommen til vår heimeside!

Dette er heimesida til Norforsamlinga Vigrestad. Her kan du lesa meir om forsamlinga og det som skjer hos oss. Forsamlinga har sitt utgangspunkt på Vigrestad, og er tilslutta Normisjon, Noreg.

Me vil vera ei målretta forsamling som ønsker å formiddla Guds ord på ein relevant og tydeleg måte. Me har søndagssamlingar og storsamlinger på Vigrestad Misjonshus, som me vil skal vera prega av liv og glede med verdas viktigaste bodskap i sentrum.

samlivskurset høsten 2011

You are here :  Home